Bilder

Om du laddar upp bilder till webbplatsen bör du undvika att ladda upp bilder där EXIF-data inkluderar data från GPS-lokalisering.

Cookie-filer

Personuppgifter som du fyller i på vår webbplats kan du välja att spara i cookie-filer. Detta är för din bekvämlighet för att du inte ska behöva fylla i dessa uppgifter igen nästa gång du skriver en kommentar. Dessa cookie-filer gäller i ett år.

Inbäddad innehåll från andra webbplatser

Artiklar på denna webbplats kan innehålla inbäddat innehåll (exempelvis videoklipp, bilder, artiklar o.s.v.). Inbäddat innehåll från andra webbplatser beter sig precis på samma sätt som om besökaren har besökt den andra webbplatsen.

GDPR

Ovansiljans Elmän AB:s behandling av personuppgifter följer alltid
Dataskyddsförordningen och övrig förekommande lagstiftning. Ovansiljans
Elmän AB hanterar endast de personuppgifter som behövs för att
Ovansiljans Elmän AB ska kunna uppfylla sin del av avtalet.
Personuppgifter kan komma utlämnas till och inhämtas från
samarbetspartners och myndigheter. För uppdatering av personuppgifter
kan uppgifter även inhämtas från offentliga och privata register. Den
rättsliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter är avtal,
intresseavvägning och i vissa fall rättslig förpliktelse.
Kundens personuppgifter kommer att sparas under tiden kundförhållandet
består och de flesta uppgifter kommer att raderas tre år efter att
kundförhållandet avslutas. Vi har i några fall skyldighet att enligt lag &
garantier behålla vissa uppgifter såsom till exempel fakturauppgifter. I
övrigt sparas bara uppgifter där vi har ett berättigat ändamål att behandla
uppgifterna.
Kunden har rätt att begära rättelse eller radering av förekommande
personuppgifter. Likaså kan kunden begära begränsning av Ovansiljans
Elmän AB:s behandling av kundens personuppgifter. Kunden har även rätt
att invända mot vår behandling av förekommande personuppgifter.